Koneisiin ja sähkölaitteisiin liittyvät direktiivit - Ceriffi Oy - www.dokkari.fi

Dokkaripaketit 1 Yksittäiset dokkarit 0

Koneisiin ja sähkölaitteisiin liittyvät direktiivit
CE-Merkintä Direktiivit ja standardit

Koneisiin ja sähkölaitteisiin liittyvät direktiivit helposti yhdestä paikasta.

Hanki kerralla koko paketti tai haluamasi direktiivit erikseen. 

Dokkaripaketin yksittäiset dokkarit ( 11 ):

Dokkaripaketit 0 Yksittäiset dokkarit 11

EMC-direktiivi 2004/108/EY
Direktiivit ja standardit
Tällä direktiivillä säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta.
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Direktiivit ja standardit
Tällä direktiivillä säännellään laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta.
Konedirektiivi 2006/42/EY
Direktiivit ja standardit
Lisätietoa mihin tämä direktiivi pätee.
Konedirektiivin soveltamisopas 2006/42/EY
Konedirektiivin soveltamisopas, toinen painos, kesäkuu 2010. Oppaan tarkoituksena on selittää direktiivin 2006/42/EY käsitteitä ja vaatimuksia.
Koneita koskevat standardit
Direktiivit ja standardit
Listattuna koneita koskevat standardit.

Koneturvallisuusstandardit _2015
Direktiivit ja standardit
Koneturvallisuuden standardit 2015. Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit.
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
Direktiivit ja standardit
Pienjännitedirektiivi, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
Direktiivit ja standardit
Pienjännitesähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta.
RoHS-direktiivi 2011/65/EU
Direktiivit ja standardit
Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
PED_painelaite direktiivi 2014/68/EU
Direktiivit ja standardit
Direktiivi painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta.