Koneiden CE-merkintä - Ceriffi Oy - www.dokkari.fi

Dokkaripaketit 1 Yksittäiset dokkarit 0

Koneiden CE-merkintä
esikatsele
CE-Merkintä

Materiaaliin kuuluu CE-merkintä opas, jossa on viittauksia mallidokumentteihin ja CE-merkintä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset -dokumentti, jossa on käsitelty kaikki koneeseen liittyvät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Lisäksi tarvittavat mallidokumentit.

Voit ostaa koko paketin kerralla tai haluamasi dokumentit erikseen.

Huomaa myös koneisiin ja sähkölaitteisiin liittyvät direktiivit-paketti.

Dokkaripaketin yksittäiset dokkarit ( 12 ):

Dokkaripaketit 0 Yksittäiset dokkarit 12

Kone-v1-CE-merkintä opas
esikatsele
CE-Merkintä
Miten toteutan koneiden CE-merkinnän?
Kone-v1-EY-liittämisvakuutus
esikatsele
CE-Merkintä
EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta.
Kone-v1-EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
esikatsele
CE-Merkintä
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, mallipohja. Näin vakuutat että kone täyttää seuraavien direktiivien ja vastaavien suomalaisten säädösten vaatimukset.
Kone-v1-Koneen käyttöohjeet
esikatsele
CE-Merkintä
Esimerkki konedirektiivin vaatimusten mukaisesta käyttöohjeesta. Ohjeeseen on listattu käyttöohjeisiin liittyvät standardit.
Kone-v2-Koneen riskien arviointi
esikatsele
CE-Merkintä
Riskinarviointi etenee vaaratekijöiden tunnistamisen jälkeen riskin suuruuden sekä seurausten avulla.
Kone-v2-Koneen vaarojen tunnistamistaulukko
esikatsele
CE-Merkintä
Vaarojen tunnistaminen.
Kone-v1-Koneeseen liittyvien dokumenttien hallinta
esikatsele
CE-Merkintä
Kirjaa tähän asiakirjaan omat tekniset dokumentit ja asiakirjat koneeseesi liittyen sekä niiden tallennuspaikka ja vastuuhenkilö.
Kone-v1-Koneeseen liittyvät riskien arviointi dokumentit
CE-Merkintä
Riskin arviointi ja pienentäminen. Asiakirjoissa on osoitettava noudatettu menettely sekä saavutetut tulokset.
Kone-v1-CE-merkintä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
CE-Merkintä
Olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa lueteltuja velvoitteita tulee soveltaa aina, jos vastaava vaara on olemassa kyseisessä koneessa.
Kone-v1-Osittain valmis kone
CE-Merkintä
Kuvaus siitä mikä on osittain valmis kone, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitkä vaatimukset sitä koskevat.