ISO9001:2015 kuljetusyritykselle - Ceriffi Oy - www.dokkari.fi

Dokkaripaketit 1 Yksittäiset dokkarit 0

ISO9001:2015 kuljetusyritykselle
ISO-Standardi

Ceriffi Oy:n asiantuntijoiden laatima dokumenttipaketti opastaa sinua ja yritystäsi laatimaan yksinkertaisen, vaikuttavan ja helposti ylläpidettävän laatujärjestelmän.

Laadunhallintajärjestelmän kuvaus koostuu seuraavista osista: laatukäsikirjassa on yleinen kuvaus organisaation laadunhallinnasta, liitedokumenteissa ylläpidetään muuttuvaa ohjeistusta, joka ohjaa laadunhallintaa ja lisäksi organisaation tulee ylläpitää tallenteita prosesseista, työohjeista ja toiminnan tuloksista.

Tässä paketissa malliyritys toimii kuljetusalalla. 

Dokkaripaketin yksittäiset dokkarit ( 25 ):

Dokkaripaketit 0 Yksittäiset dokkarit 25

Laatukäsikirja kuljetusyritykselle
ISO-Standardi
Laatukäsikirja sisältää ohjeita ja mallitekstejä, jotka helpottavat sinua laatimaan oman laatukäsikirjasi .
Organisaatio
ISO-Standardi
Organisaatio, vastuuhenkilöt, valtuudet ja työtehtävien kuvaukset.
Dokumentit ja tallenteet
ISO-Standardi
Toiminnassa syntyvät tallenteet ja niiden arkistointi. Lomakepohja, johon voit listata keskeiset dokumentit, jotka syntyvät eri työvaiheissa.
Pätevyydet
ISO-Standardi
Henkilöstön pätevyydet näppärästi yhdessä taulukossa. Voit seurata henkilöstön pätevyyksiä ja niiden voimassaoloaikoja tehokkaasti.
Poikkeama ja asiakaspalaute
ISO-Standardi
Poikkeama ja asiakaspalaute -lomake valmiina täytettäväksi sekä työntekijän että esimiehen näkökulmasta.
Prosessikuvaus
ISO-Standardi
Malli prosessikuvauksen tekemiseksi. Sisältää pääkohdat, joiden alle on helppo lisätä omat tekstit ja saada kokonaisuus kasaan.
Työhje
ISO-Standardi
Yksinkertainen malli ja vinkkejä työohjeen tekemiseksi.
Työntekijän perehdyttäminen
ISO-Standardi
Muistilista, joka on tarkoitettu perehdyttäjän ja työntekijän yhteiseen käyttöön.
Tavoitteet ja mittarit_BSC
ISO-Standardi
Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC). Sisältää taulukot asiakkaat, oppiminen ja kasvu, prosessit, talous ja ympäristötavoitteet.
Riskien arviointi
ISO-Standardi
Lomake johon syötetään riskit ja niiden todennäköisyydet ja seuraukset. Mahdolliset toimenpiteet ja toteutusaika riskin pienentämiseksi.