Riskien arviointi - Ceriffi Oy - www.dokkari.fi

Dokkaripaketit 0 Yksittäiset dokkarit 1

Riskien arviointi
esikatsele
ISO-Standardi

Riskinarviointi etenee vaaratekijöiden tunnistamisen jälkeen riskin suuruuden sekä seurausten avulla.

Kohteissa, joissa arvioitu riski on suuri, tulee toteuttaa parantamistoimenpiteitä riskin pienentämiseksi.

Todennäköisyyden ja seurausten perusteella arvioidaan riskin merkittävyys 1-9 ja värien avulla on helppo tunnistaa riskin merkittävyys.

Mitä toimenpiteitä tehdään riskin pienentämiseksi ja toteutusaikataulu. Jos riski on tasolla 3-9, se on arvioitava toimenpiteiden jälkeen uudelleen. Lisäksi jäännösriski ja liitteet kootusti samassa taulukossa.

Excel-taulukko, 2 sivua.

Tämä dokkari kuuluu seuraavaan dokkaripakettiin

Dokkaripaketit 1 Yksittäiset dokkarit 0

ISO 9001:2015
esikatsele
ISO-Standardi
Laatukäsikirja ja mallidokumentit ISO 9001:2015 laatujärjestelmän laatimiseen.