Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 1.9.2015

 1. Rekisterin-pitäjä:

  Ceverte Oy (2568745-1)

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

  Dokkari.fi / Documented.zone asiakaspalvelu ( info@dokkari.fi )

 3. Rekisterin nimi:

  Dokkari.fi /Documented.zone -järjestelmän asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  Rekisterin tarkoituksena on Dokkari.fi / Documented.zone -järjestelmässä mukana olevien yritysten asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä kulloinkin palvelussa mukana olevien yritysten asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin. Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja sekä yrityskohtaisia tietoja asiakkaan ostotapahtumista. Tuotetasoisia ostotietoja voidaan käsitellä myös asiakaskohtaisesti asiakkaan erikseen käyttöönottamien palveluiden tuottamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Dokkari.fi / Documented.zone asiakaspalvelupisteeseen. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Dokkari.fi / Documented.zone asiakaspalvelupisteeseen.

 5. Rekisterin tietosisältö:

  Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

  Perustiedot:
  Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus.

  Yrityskohtaiset tiedot:
  Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan. Muuhun asiakkuuteen liittyvät ostot ja tilatut palvelut, kuten asiakashistoria, tietoa palveluiden käytöstä sekä tuotehistoria.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet:

  Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä palvelussa mukana olevien yritysten asiakasrekistereihin. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan käyttäjän tekemien muutosten pohjalta käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä sekä hänen luodessaan, muokatessaan tai poistaessaan tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaisetluovutukset:

  Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

  Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  • Manuaalinen aineisto

   Asiakasrekisteristä ei muodosteta manuaalista aineistoa.

  • ATK:lla käsiteltävät tiedot

   Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan määrätyillä Ceverte Oy:n ja Ceverte Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää koko asiakasrekisteriä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä salassapitovelvollisuus. Jokaisella palveluun kuuluvalla yrityksellä on pääsy ainoastaan omaan asiakasrekisteriinsä. Jokaisella yrityksellä on omat yksilölliset käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Järjestelmä on salattu ja suojattu palomuurilla joka estää ulkopuolisten tahojen pääsyn järjestelmään sekä tiedon säilyminen varmistetaan varmuuskopioinneilla.