Tietosuojaselote (laajennettu rekisteriseloste)


Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laadittu 1.9.2015
Päivitetty 8.4.2018

 1. Rekisterinpitäjä

  Ceverte Oy
  Y-tunnus: 2568745-1
  Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani
  Puhelin: +358 44 238 9879

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Samuli Muhonen
  c/o Ceverte Oy
  Puhelin: +358 50 5923 958
  Sähköposti: info(at)dokkari.fi

 3. Rekisterin nimi

  Dokkari.fi /Documented.zone -järjestelmän asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Rekisterin tarkoituksena on Dokkari.fi / Documented.zone -järjestelmässä mukana olevien yritysten asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä kulloinkin palvelussa mukana olevien yritysten asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin. Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja sekä yrityskohtaisia tietoja asiakkaan ostotapahtumista. Tuotetasoisia ostotietoja voidaan käsitellä myös asiakaskohtaisesti asiakkaan erikseen käyttöönottamien palveluiden tuottamiseksi.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

  Perustiedot:
  Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus.

  Yrityskohtaiset tiedot:
  Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan. Muuhun asiakkuuteen liittyvät ostot ja tilatut palvelut, kuten asiakashistoria, tietoa palveluiden käytöstä sekä tuotehistoria.
  Palvelu- ja käyttäjätiedot:
  Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
  Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)

  Rekisterissä voidaan käsitellä myös muiden palveluiden tunnistetietoja mikäli asiakas on kytkennyt jonkin seuraavista palveluista tiliinsä

  1. Google
  2. Facebook
  3. LinkedIn

  Näiden palveluiden osalta käytetään ainoastaan tunnistetietoja kirjautumisen yhteydessä (yksilöllinen tunnistetieto). Muita tietoja edellä mainituista palveluista ei kerätä eikä käsitellä meidän palvelun osalta.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä palvelussa mukana olevien yritysten asiakasrekistereihin. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan käyttäjän tekemien muutosten pohjalta käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä sekä hänen luodessaan, muokatessaan tai poistaessaan tietojaan.

 7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

  Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

  Palvelun suoranaisesti keräämiä henkilötietoja ei siirretä ETA alueen ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojaus
  • Manuaalinen aineisto

   Asiakasrekisteristä ei muodosteta manuaalista aineistoa.

  • ATK:lla käsiteltävät tiedot

   Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan määrätyillä Ceverte Oy:n ja Ceverte Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää koko asiakasrekisteriä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä salassapitovelvollisuus. Jokaisella palveluun kuuluvalla yrityksellä on pääsy ainoastaan omaan asiakasrekisteriinsä. Jokaisella yrityksellä on omat yksilölliset käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

 9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu omatoimisesti palvelun tilitiedoista. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot mikäli henkilö ei pysty kyseisiä tietoja päivittämään palvelusta käsin. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Varmistamme pyynnön oikeellisuuden, jonka jälkeen toimitamme henkilöä koskevan aineiston 30 päivän sisällä erikseen sovitulla tavalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai kumoamalla suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn palvelumme toimesta, jolloin palvelumme anonymisoi ja poistaa kyseisen henkiön tilin.

 10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

  Ceverte Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Ceverte Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.