image
image
image
image

Meidän tarina sai alkunsa sinä päivänä, kun huomasimme kuinka moni yritys käyttää jatkuvasti aikaa ja rahaa pyörän keksimiseksi uudelleen. Maailmassa on paljon valmiita ratkaisuja, mutta mistä ja miten niitä löydetään? Miten voisimme auttaa ratkaisun tarvitsijoita löytämään ratkaisuja ja ratkaisuntarjoajia tarjoamaan niitä? Päätimme tehdä asialle jotakin ja keksimme Palvelun. Palvelussa yhdistyy ratkaisujen kauppapaikka, julkaisualusta ja kohtaamispaikka...

Ratkaisujen hankkiminen on helppoa, koska yhdellä haulla löytää useita ratkaisuja. Hakea voi niin toimialan, kiinnostuksen kuin sanahaunkin perusteella. Palvelussa yritykset ja yhdistykset voivat tarjota ratkaisujaan, kukin itsenäisesti. Kaikki toimenpiteet Palvelussa lisäävät jokaisen ratkaisun näkyvyyttä, jolloin koko käyttäjäkunta hyötyy. Toimintaperiaatteemme on yksinkertainen; Palvelun kautta ratkaisut ja ratkaisun tarvitsijat löytävät toisensa.

Kaupallistaminen tarkoittaa sitä, että olemassa olevat ratkaisut voidaan julkaista ja antaa ratkaisun tarvitsijoille mahdollisuus löytää ne. Yrityksissä ja yhdistyksissä on lukuisia ratkaisuja, joista muutkin voisivat hyötyä ja ratkaisuntarjoaja saada tuottoa. Tiedetään, että ne toimivat hyvin ja niitä on testattu käytännössä. Laajempi asiakaskunta ei kuitenkaan tiedä niistä mitään. Halusimme, että Palvelu mahdollistaa kansainvälisen näkyvyyden.

Ratkaisujen hallinnointi tapahtuu Palvelussa olevan tilin kautta. Ratkaisuntarjoaja voi hallinnoida ratkaisujaan haluamallaan tavalla oman tilinsä kautta. Ratkaisuja voi tallentaa Palveluun, hinnoitella, asettaa myyntiin ja poistaa myynnistä. Versionhallinta on helppoa, ratkaisun tarvitsija näkee aina uusimman version. Ratkaisun tarvitsijalla on oma tili, jonka kautta voi ensin ostaa ratkaisuja ja sitten ottaa niitä käyttöön. Ratkaisuntarjoaja näkee kuka on hankkinut hänen ratkaisunsa.

Meidän roolimme on auttaa tarvittaessa. Pidämme huolta, että kaikki toimii. Markkinoimme Palvelua, esittelemme palvelun toimintaa, tuemme ratkaisujen hankinnassa ja autamme julkaisussa. Kuuntelemme parannusehdotuksia ja kehittämisideoita mielellämme, koska haluamme parantaa Palvelua jatkuvasti.

image
image
image
image